Bảng chuyển đổi VSIC 2018 - VSIC 2007 - TOPB VIETNAM | Top Công ty, Sản phẩm & Dịch vụ

Bảng chuyển đổi VSIC 2018 – VSIC 2007

Bảng chuyển đổi VSIC 2018 – VSIC 2007 (Cấp 3, Cấp 4)

* Xem thêm: Danh mục Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam mới nhất

Bảng chuyển đổi VSIC 2018 - VSIC 2007 (Cấp 3, Cấp 4) giúp bạn so sánh, phân biệt giữa VSIC mới và cũ.
C3 (VSIC 2018)C4 (VSIC 2018)Tên (VSIC 2018)C3 (VSIC 2007)C4 (VSIC 2007)Tên (VSIC 2007)
011Trồng cây hàng năm011Trồng cây hàng năm
0111Trồng lúa0111Trồng lúa
0112Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác0112Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0113Trồng cây lấy củ có chất bột 0113Trồng cây lấy củ có chất bột
0114Trồng cây mía0114Trồng cây mía
0115Trồng cây thuốc lá, thuốc lào0115Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
0116Trồng cây lấy sợi0116Trồng cây lấy sợi
0117Trồng cây có hạt chứa dầu0117Trồng cây có hạt chứa dầu
0118Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa0118Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
0119Trồng cây hàng năm khác 0119Trồng cây hàng năm khác
012Trồng cây lâu năm012Trồng cây lâu năm
0121Trồng cây ăn quả0121Trồng cây ăn quả
0122Trồng cây lấy quả chứa dầu0122Trồng cây lấy quả chứa dầu
0123Trồng cây điều0123Trồng cây điều
0124Trồng cây hồ tiêu0124Trồng cây hồ tiêu
0125Trồng cây cao su0125Trồng cây cao su
0126Trồng cây cà phê0126Trồng cây cà phê
0127Trồng cây chè 0127Trồng cây chè
0128Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm0128Trồng cây gia vị, cây dược liệu
0129Trồng cây lâu năm khác 0129Trồng cây lâu năm khác
013Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp013Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
0131Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0130Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
0132Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0130Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
014Chăn nuôi014Chăn nuôi
0141Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò0141Chăn nuôi trâu, bò
0142Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa0142Chăn nuôi ngựa, lừa, la
0144Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai0144Chăn nuôi dê, cừu
0149Chăn nuôi khác
0145Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn0145Chăn nuôi lợn
0146Chăn nuôi gia cầm0146Chăn nuôi gia cầm
0149Chăn nuôi khác 0149Chăn nuôi khác
0150150Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150150Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
016Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 016Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
0161Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161Hoạt động dịch vụ trồng trọt
0162Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0163Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0164Xử lý hạt giống để nhân giống0164Xử lý hạt giống để nhân giống
0170170Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan0170170Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
0210210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp0210210Trồng rừng và chăm sóc rừng
0220220Khai thác gỗ022Khai thác gỗ và lâm sản khác
0221Khai thác gỗ
023Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ022Khai thác gỗ và lâm sản khác
023Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
0231Khai thác lâm sản trừ gỗ0222Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0232Thu nhặt lâm sản trừ gỗ0230Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
0240240Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0240240Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
031Khai thác thuỷ sản031Khai thác thủy sản
0311Khai thác thuỷ sản biển0311Khai thác thuỷ sản biển
0312Khai thác thuỷ sản nội địa0312Khai thác thuỷ sản nội địa
032Nuôi trồng thuỷ sản032Nuôi trồng thủy sản
0321Nuôi trồng thuỷ sản biển0321Nuôi trồng thuỷ sản biển
0323Sản xuất giống thuỷ sản
0322Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
0323Sản xuất giống thuỷ sản
0510510Khai thác và thu gom than cứng0510510Khai thác và thu gom than cứng
0520520Khai thác và thu gom than non0520520Khai thác và thu gom than non
0610610Khai thác dầu thô0610610Khai thác dầu thô
0620620Khai thác khí đốt tự nhiên0620620Khai thác khí đốt tự nhiên
0710710Khai thác quặng sắt0710710Khai thác quặng sắt
072Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)072Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)
0721Khai thác quặng uranium và quặng thorium0721Khai thác quặng uranium và quặng thorium
0722Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
0730730Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730730Khai thác quặng kim loại quí hiếm
0810810Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810810Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
089Khai khoáng chưa được phân vào đâu089Khai khoáng chưa được phân vào đâu
0891Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón0891Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
0892Khai thác và thu gom than bùn0892Khai thác và thu gom than bùn
0893Khai thác muối0893Khai thác muối
0899Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu0899Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
0910910Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên0910910Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
0990990Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác0990990Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
1011010Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1011010Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
1021020Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1021020Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
1031030Chế biến và bảo quản rau quả1031030Chế biến và bảo quản rau quả
1041040Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật1041040Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
1051050Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa1051050Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
106Xay xát và sản xuất bột 106Xay xát và sản xuất bột
1061Xay xát và sản xuất bột thô1061Xay xát và sản xuất bột thô
1062Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột1062Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
107Sản xuất thực phẩm khác107Sản xuất thực phẩm khác
1071Sản xuất các loại bánh từ bột1071Sản xuất các loại bánh từ bột
1072Sản xuất đường1072Sản xuất đường
1073Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo1073Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
1074Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự1074Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
1075Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn1075Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
1076Sản xuất chè1079Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
1077Sản xuất cà phê1079Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
1079Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
1081080Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1081080Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
110Sản xuất đồ uống 110Sản xuất đồ uống
1101Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh1101Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
1102Sản xuất rượu vang1102Sản xuất rượu vang
1103Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia1103Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
1104Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
1201200Sản xuất sản phẩm thuốc lá1201200Sản xuất sản phẩm thuốc lá
131Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt131Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt
1311Sản xuất sợi1311Sản xuất sợi
1312Sản xuất vải dệt thoi1312Sản xuất vải dệt thoi
1313Hoàn thiện sản phẩm dệt1313Hoàn thiện sản phẩm dệt
139Sản xuất hàng dệt khác132Sản xuất hàng dệt khác
1391Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1321Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
1392Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1322Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
1393Sản xuất thảm, chăn, đệm1323Sản xuất thảm, chăn đệm
1394Sản xuất các loại dây bện và lưới1324Sản xuất các loại dây bện và lưới
1399Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1329Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
1411410May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1411410May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
1421420Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1421420Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
1431430Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1431430Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
151Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú 151Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú
1511Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú1511Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
1512Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
1521520Sản xuất giày, dép1521520Sản xuất giày, dép
1611610Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1611610Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
162Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện162Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
1621Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
1622Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622Sản xuất đồ gỗ xây dựng
1623Sản xuất bao bì bằng gỗ1623Sản xuất bao bì bằng gỗ
1629Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
170Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy170Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
1701Sản xuất bột giấy, giấy và bìa1701Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
1702Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
1709Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 1709Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
181In ấn và dịch vụ liên quan đến in181In ấn và dịch vụ liên quan đến in
1811In ấn1811In ấn
1812Dịch vụ liên quan đến in1812Dịch vụ liên quan đến in
1821820Sao chép bản ghi các loại1821820Sao chép bản ghi các loại
1911910Sản xuất than cốc1911910Sản xuất than cốc
1921920Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế1921920Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
201Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 201Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
2011Sản xuất hoá chất cơ bản2011Sản xuất hoá chất cơ bản
2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
2013Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
202Sản xuất sản phẩm hoá chất khác202Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
2021Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp2021Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
2022Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
2023Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
2029Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
2032030Sản xuất sợi nhân tạo2032030Sản xuất sợi nhân tạo
2102100Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2102100Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
221Sản xuất sản phẩm từ cao su221Sản xuất sản phẩm từ cao su
2211Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su2211Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
2219Sản xuất sản phẩm khác từ cao su2212Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
2222220Sản xuất sản phẩm từ plastic2222220Sản xuất sản phẩm từ plastic
2312310Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh2312310Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
239Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu239Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu
2391Sản xuất sản phẩm chịu lửa2391Sản xuất sản phẩm chịu lửa
2392Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét2392Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
2393Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác2393Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
2394Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao2394Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
2395Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao2395Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
2396Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá2396Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
2399Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu2399Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
2412410Sản xuất sắt, thép, gang2412410Sản xuất sắt, thép, gang
2422420Sản xuất kim loại quý và kim loại màu2422420Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
243Đúc kim loại243Đúc kim loại
2431Đúc sắt, thép2431Đúc sắt, thép
2432Đúc kim loại màu2432Đúc kim loại màu
251Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi 251Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi
2511Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511Sản xuất các cấu kiện kim loại
2512Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại2512Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
2513Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)2513Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
2522520Sản xuất vũ khí và đạn dược2522520Sản xuất vũ khí và đạn dược
259Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại259Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại
2591Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
2592Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
2593Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng2593Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
2599Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
2612610Sản xuất linh kiện điện tử2612610Sản xuất linh kiện điện tử
2622620Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính2622620Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
2632630Sản xuất thiết bị truyền thông2632630Sản xuất thiết bị truyền thông
2642640Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng2642640Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
265Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ265Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ
2651Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển2651Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
2652Sản xuất đồng hồ2652Sản xuất đồng hồ
2662660Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp2662660Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
2672670Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học2672670Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
2682680Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học2682680Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
2712710Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện2712710Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
2722720Sản xuất pin và ắc quy2722720Sản xuất pin và ắc quy
273Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn 273Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn
2731Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học2731Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
2732Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác2732Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
2733Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại2733Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
2742740Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng2742740Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
2752750Sản xuất đồ điện dân dụng2752750Sản xuất đồ điện dân dụng
2792790Sản xuất thiết bị điện khác2792790Sản xuất thiết bị điện khác
281Sản xuất máy thông dụng281Sản xuất máy thông dụng
2811Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)2811Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
2812Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
2813Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác2813Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
2814Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động2814Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
2815Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung2815Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
2816Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp2816Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
2817Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)2817Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
2818Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
2819Sản xuất máy thông dụng khác2819Sản xuất máy thông dụng khác
282Sản xuất máy chuyên dụng282Sản xuất máy chuyên dụng
2821Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp2821Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
2822Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại2822Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
2823Sản xuất máy luyện kim2823Sản xuất máy luyện kim
2824Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng2824Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
2825Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá2825Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
2826Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da2826Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
2829Sản xuất máy chuyên dụng khác2829Sản xuất máy chuyên dụng khác
2912910Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác2912910Sản xuất xe có động cơ
2922920Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc2922920Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
2932930Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác2932930Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ
301Đóng tàu và thuyền301Đóng tàu và thuyền
3011Đóng tàu và cấu kiện nổi3011Đóng tàu và cấu kiện nổi
3012Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí3012Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
3023020Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe3023020Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
3033030Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan3033030Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan
3043040Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội3043040Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội
309Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu309Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu
3091Sản xuất mô tô, xe máy3091Sản xuất mô tô, xe máy
3092Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật3092Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật
3099Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu3099Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
3103100Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3103100Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
321Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan321Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan
3211Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan3211Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
3212Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan3212Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
3223220Sản xuất nhạc cụ 3223220Sản xuất nhạc cụ
3233230Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao3233230Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
3243240Sản xuất đồ chơi, trò chơi3243240Sản xuất đồ chơi, trò chơi
3253250Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng3253250Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
3293290Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3293290Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
331Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn331Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn
3311Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn3311Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3312Sửa chữa máy móc, thiết bị3312Sửa chữa máy móc, thiết bị
3313Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học3313Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
3314Sửa chữa thiết bị điện3314Sửa chữa thiết bị điện
3315Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)3315Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
3319Sửa chữa thiết bị khác3319Sửa chữa thiết bị khác
3323320Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3323320Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
351Sản xuất, truyền tải và phân phối điện351Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
3511Sản xuất điện3510Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
3512Truyền tải và phân phối điện3510Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
3523520Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống3523520Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
3533530Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá3533530Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
3603600Khai thác, xử lý và cung cấp nước3603600Khai thác, xử lý và cung cấp nước
3703700Thoát nước và xử lý nước thải3703700Thoát nước và xử lý nước thải
381Thu gom rác thải381Thu gom rác thải
3811Thu gom rác thải không độc hại3811Thu gom rác thải không độc hại
3812Thu gom rác thải độc hại3812Thu gom rác thải độc hại
382Xử lý và tiêu huỷ rác thải382Xử lý và tiêu huỷ rác thải
3821Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
3822Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
3833830Tái chế phế liệu3833830Tái chế phế liệu
3903900Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3903900Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
410Xây dựng nhà các loại410Xây dựng nhà các loại
4101Xây dựng nhà để ở 4100Xây dựng nhà các loại
4102Xây dựng nhà không để ở4100Xây dựng nhà các loại
421Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ421Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4211Xây dựng công trình đường sắt 4210Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4212Xây dựng công trình đường bộ 4210Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
422Xây dựng công trình công ích422Xây dựng công trình công ích
4221Xây dựng công trình điện4220Xây dựng công trình công ích
4222Xây dựng công trình cấp, thoát nước4220Xây dựng công trình công ích
4223Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4220Xây dựng công trình công ích
4229Xây dựng công trình công ích khác4220Xây dựng công trình công ích
429Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác429Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4291Xây dựng công trình thủy4290Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4292Xây dựng công trình khai khoáng4290Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4293Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4290Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4299Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4290Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
431Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng431Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
4311Phá dỡ4311Phá dỡ
4312Chuẩn bị mặt bằng4312Chuẩn bị mặt bằng
432Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác432Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
4321Lắp đặt hệ thống điện4321Lắp đặt hệ thống điện
4322Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí4322Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4329Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4334330Hoàn thiện công trình xây dựng4334330Hoàn thiện công trình xây dựng
4394390Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4394390Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
451Bán ô tô và xe có động cơ khác 451Bán ô tô và xe có động cơ khác
4511Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
4512Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)4512Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
4513Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
4524520Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4524520Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
4534530Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4534530Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
454Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy454Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
4541Bán mô tô, xe máy4541Bán mô tô, xe máy
4542Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
4543Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
4614610Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa4614610Đại lý, môi giới, đấu giá
4624620Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4624620Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
463Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào463Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
462Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4631Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ4631Bán buôn gạo
4620Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4632Bán buôn thực phẩm4632Bán buôn thực phẩm
4633Bán buôn đồ uống4633Bán buôn đồ uống
4634Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
464Bán buôn đồ dùng gia đình464Bán buôn đồ dùng gia đình
4641Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép4641Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4649Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
465Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy465Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
4651Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4653Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
466Bán buôn chuyên doanh khác466Bán buôn chuyên doanh khác
4661Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
4662Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662Bán buôn kim loại và quặng kim loại
4663Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4669Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
4694690Bán buôn tổng hợp 4694690Bán buôn tổng hợp
471Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp471Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4711Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4711Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4719Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
472Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 472Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
4721Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4723Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4724Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
4734730Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4734730Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
474Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh474Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh
4741Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4742Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
475Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh475Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4751Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4752Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4753Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
4759Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
476Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh476Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh
4761Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4762Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh4762Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
4763Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh4763Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
4764Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh4764Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
477Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh477Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4771Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
4772Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
4773Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4774Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
478Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ478Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
561Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4781Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
5610Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4782Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày, dép lưu động hoặc tại chợ
4783Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ4789Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
4784Bản lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ4789Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
4785Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ4789Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
4789Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
479Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)479Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)
4791Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
4799Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
491Vận tải đường sắt491Vận tải đường sắt
4911Vận tải hành khách đường sắt4911Vận tải hành khách đường sắt
4912Vận tải hàng hóa đường sắt4912Vận tải hàng hóa đường sắt
492Vận tải hành khách bằng xe buýt492Vận tải bằng xe buýt
4921Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành4920Vận tải bằng xe buýt
4922Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh4920Vận tải bằng xe buýt
4929Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác4920Vận tải bằng xe buýt
493Vận tải đường bộ khác493Vận tải đường bộ khác
4931Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
4932Vận tải hành khách đường bộ khác4932Vận tải hành khách đường bộ khác
4933Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4944940Vận tải đường ống4944940Vận tải đường ống
501Vận tải ven biển và viễn dương501Vận tải ven biển và viễn dương
5011Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
5012Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
502Vận tải đường thuỷ nội địa 502Vận tải đường thuỷ nội địa
5021Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
5022Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5115110Vận tải hành khách hàng không5115110Vận tải hành khách hàng không
5125120Vận tải hàng hóa hàng không5125120Vận tải hàng hóa hàng không
5215210Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5215210Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
522Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải522Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
5221Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
5222Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
5223Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không5223Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
5224Bốc xếp hàng hóa5224Bốc xếp hàng hóa
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
5225Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5221Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
5315310Bưu chính 5315310Bưu chính
5325320Chuyển phát5325320Chuyển phát
5515510Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5515510Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
5595590Cơ sở lưu trú khác5595590Cơ sở lưu trú khác
5615610Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5615610Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
562Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác562Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác
5621Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 5621Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
5629Dịch vụ ăn uống khác5629Dịch vụ ăn uống khác
5635630Dịch vụ phục vụ đồ uống5635630Dịch vụ phục vụ đồ uống
581Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác581Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác
5811Xuất bản sách5811Xuất bản sách
5812Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ5812Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ
5813Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ 5813Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
5819Hoạt động xuất bản khác5819Hoạt động xuất bản khác
5825820Xuất bản phần mềm5825820Xuất bản phần mềm
591Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình591Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình
5911Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
5912Hoạt động hậu kỳ5912Hoạt động hậu kỳ
5913Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5913Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
5914Hoạt động chiếu phim5914Hoạt động chiếu phim
5925920Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc5925920Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
6016010Hoạt động phát thanh6016010Hoạt động phát thanh
602Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao602Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao
6021Hoạt động truyền hình6021Hoạt động truyền hình
6022Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác6022Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác
6116110Hoạt động viễn thông có dây6116110Hoạt động viễn thông có dây
6126120Hoạt động viễn thông không dây6126120Hoạt động viễn thông không dây
6136130Hoạt động viễn thông vệ tinh6136130Hoạt động viễn thông vệ tinh
6196190Hoạt động viễn thông khác6196190Hoạt động viễn thông khác
620Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính620Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
6201Lập trình máy vi tính6201Lập trình máy vi tính
6202Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6209Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
631Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin631Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
6311Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312Cổng thông tin6312Cổng thông tin
639Dịch vụ thông tin khác639Dịch vụ thông tin khác
6391Hoạt động thông tấn6391Hoạt động thông tấn
6399Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
641Hoạt động trung gian tiền tệ641Hoạt động trung gian tiền tệ
6411Hoạt động ngân hàng trung ương6411Hoạt động ngân hàng trung ương
6419Hoạt động trung gian tiền tệ khác6419Hoạt động trung gian tiền tệ khác
6426420Hoạt động công ty nắm giữ tài sản6426420Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
6436430Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác6436430Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
649Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 649Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
6491Hoạt động cho thuê tài chính6491Hoạt động cho thuê tài chính
6492Hoạt động cấp tín dụng khác6492Hoạt động cấp tín dụng khác
6499Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 6499Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
651Bảo hiểm651Bảo hiểm
6511Bảo hiểm nhân thọ6511Bảo hiểm nhân thọ
6512Bảo hiểm phi nhân thọ 6512Bảo hiểm phi nhân thọ
6513Bảo hiểm sức khỏe6512Bảo hiểm phi nhân thọ
6526520Tái bảo hiểm6526520Tái bảo hiểm
6536530Bảo hiểm xã hội6536530Bảo hiểm xã hội
661Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)661Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
6611Quản lý thị trường tài chính6611Quản lý thị trường tài chính
6612Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán6612Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
6619Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
662Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội662Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
6621Đánh giá rủi ro và thiệt hại6621Đánh giá rủi ro và thiệt hại
6622Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm6622Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
6629Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội6629Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
6636630Hoạt động quản lý quỹ6636630Hoạt động quản lý quỹ
6816810Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6816810Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6826820Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6826820Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
6916910Hoạt động pháp luật6916910Hoạt động pháp luật
6926920Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế6926920Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
7017010Hoạt động của trụ sở văn phòng 7017010Hoạt động của trụ sở văn phòng
7027020Hoạt động tư vấn quản lý7027020Hoạt động tư vấn quản lý
7117110Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7117110Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
7127120Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7127120Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
721Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật721Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7211Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên7210Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7212Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7210Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7213Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược7210Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7214Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp7210Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
722Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn722Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
7221Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội7220Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
7222Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn7220Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
7317310Quảng cáo7317310Quảng cáo
7327320Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7327320Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
7417410Hoạt động thiết kế chuyên dụng7417410Hoạt động thiết kế chuyên dụng
7427420Hoạt động nhiếp ảnh7427420Hoạt động nhiếp ảnh
7497490Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7497490Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
7507500Hoạt động thú y7507500Hoạt động thú y
7717710Cho thuê xe có động cơ7717710Cho thuê xe có động cơ
772Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình772Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình
7737730Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển7737730Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
7747740Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7747740Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
7817810Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7817810Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
7827820Cung ứng lao động tạm thời7827820Cung ứng lao động tạm thời
7837830Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7837830Cung ứng và quản lý nguồn lao động
791Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch 791Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch
7911Đại lý du lịch7911Đại lý du lịch
7912Điều hành tua du lịch7912Điều hành tua du lịch
7997990Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7927920Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
8018010Hoạt động bảo vệ tư nhân8018010Hoạt động bảo vệ cá nhân
8028020Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn8028020Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
8038030Dịch vụ điều tra8038030Dịch vụ điều tra
8118110Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8118110Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
812Dịch vụ vệ sinh812Dịch vụ vệ sinh
8121Vệ sinh chung nhà cửa 8121Vệ sinh chung nhà cửa
8129Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt8129Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
8138130Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8138130Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
821Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng821Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
8211Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
8219Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
8228220Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi8228220Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
8238230Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8238230Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
829Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu829Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
8291Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng8291Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
8292Dịch vụ đóng gói8292Dịch vụ đóng gói
8299Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
841Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội841Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội
8411Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp8411Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
8412Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)8412Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
8413Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành8413Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
842Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước842Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
8421Hoạt động đối ngoại8421Hoạt động ngoại giao
8422Hoạt động quốc phòng8422Hoạt động quốc phòng
8423Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội8423Hoạt động an ninh, trật tự, an toàn xã hội
8438430Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc8438430Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc
851Giáo dục mầm non851Giáo dục mầm non
8511Giáo dục nhà trẻ8510Giáo dục mầm non
8512Giáo dục mẫu giáo8510Giáo dục mầm non
852Giáo dục phổ thông852Giáo dục tiểu học
853Giáo dục trung học
8521Giáo dục tiểu học8520Giáo dục tiểu học
8522Giáo dục trung học cơ sở8531Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
8523Giáo dục trung học phổ thông8531Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
853Giáo dục nghề nghiệp 853Giáo dục trung học
854Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
8531Đào tạo sơ cấp8532Giáo dục nghề nghiệp
8532Đào tạo trung cấp8532Giáo dục nghề nghiệp
8533Đào tạo cao đẳng8541Đào tạo cao đẳng
854Giáo dục đại học854Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
8541Đào tạo đại học8542Đào tạo đại học và sau đại học
8542Đào tạo thạc sỹ8542Đào tạo đại học và sau đại học
8543Đào tạo tiến sỹ8542Đào tạo đại học và sau đại học
855Giáo dục khác855Giáo dục khác
8551Giáo dục thể thao và giải trí8551Giáo dục thể thao và giải trí
8552Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552Giáo dục văn hoá nghệ thuật
8559Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
8568560Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8568560Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
8618610Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế8618610Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
8628620Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8628620Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
869Hoạt động y tế khác869Hoạt động y tế khác
8691Hoạt động y tế dự phòng 8691Hoạt động y tế dự phòng
8692Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng8692Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
8699Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu8699Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
8718710Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng8718710Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
8728720Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện8728720Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện
8738730Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc8738730Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
8798790Hoạt động chăm sóc tập trung khác8798790Hoạt động chăm sóc tập trung khác
8818810Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật8818810Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật
8898890Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác8898890Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
9009000Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9009000Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
910Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác910Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
9101Hoạt động thư viện và lưu trữ9101Hoạt động thư viện và lưu trữ
9102Hoạt động bảo tồn, bảo tàng9102Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
9103Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên9103Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên
9209200Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc9209200Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
931Hoạt động thể thao931Hoạt động thể thao
9311Hoạt động của các cơ sở thể thao9311Hoạt động của các cơ sở thể thao
9312Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
9319Hoạt động thể thao khác9319Hoạt động thể thao khác
932Hoạt động vui chơi giải trí khác932Hoạt động vui chơi giải trí khác
9321Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề9321Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
9329Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
941Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp941Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp
9411Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ9411Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ
9412Hoạt động của các hội nghề nghiệp9412Hoạt động của các hội nghề nghiệp
9429420Hoạt động của công đoàn9429420Hoạt động của công đoàn
949Hoạt động của các tổ chức khác 949Hoạt động của các tổ chức khác
9491Hoạt động của các tổ chức tôn giáo9491Hoạt động của các tổ chức tôn giáo
9499Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu9499Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
951Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc951Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
9511Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
9512Sửa chữa thiết bị liên lạc9512Sửa chữa thiết bị liên lạc
952Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình952Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình
9521Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng9521Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
9522Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình9522Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
9523Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da9523Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da
9524Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự9524Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
9529Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu9529Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
9619610Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9619610Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
9629620Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú9629620Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
963Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu963Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu
9631Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
9632Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ9632Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
9633Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ9633Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
9639Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
9709700Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình9709700Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
9819810Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình9819810Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình
9829820Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình9829820Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
9909900Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế9909900Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top