Ký gửi & Môi giới nhà đất uy tín tại Yên Bái

0

[TopB] Bạn đang tìm dịch vụ nhận ký gửi & môi giới nhà đất uy tín, chuyên nghiệp tại Yên Bái? Hãy xem bài viết bên dưới nhé!

Lợi ích của ký gửi nhà đất tại Yên Bái

Ký gửi nhà đất tại Yên Bái và việc lựa chọn công ty môi giới nhà đất uy tín tại Yên Bái là việc hết sức cần thiết khi bạn không có nhiều am hiểu về thị trường bất động sản Yên Bái cũng như không có thời gian để quan tâm. Vậy khi tham gia ký gửi nhà đất tại Yên Bái bạn sẽ được những lợi ích gì? Tại sao cần phải ký gửi nhà đất tại Yên Bái?

Liên hệ
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi 👉 TẠI ĐÂY | hoặc 👉 TẠI ĐÂY để ký gửi hoặc tìm dịch vụ môi giới nhà đất uy tín tại Yên Bái nhé.
 • Ký gửi nhà đất tại Yên Bái là việc các cá nhân, đơn vị hay tổ chức gửi bán/cho thuê nhà đất của mình ở Yên Bái tại nơi có khả năng quảng cáo, phân phối và bán/cho thuê giúp sản phẩm này. Hình thức ký gửi nhà đất tại Yên Bái đóng vai trò như một cầu nối trung gian, đưa những sản phẩm bất động sản lên sàn giao dịch, qua đó giúp hoạt động mua bán/cho thuê diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và dễ dàng hơn.
 • Bên ký gửi nhà đất tại Yên Bái thông qua dịch vụ này sẽ tìm được khách hàng phù hợp. Người mua, người thuê sẽ được tư vấn và tìm được nhà, đất hợp ý. Đồng thời, nơi nhận ký gửi tại Yên Bái cũng thu được tiền hoa hồng. Đây là một dịch vụ bất động sản tất cả các bên từ người ký gửi, bên nhận ký gửi và cả khách hàng mua bán cho thuê nhà đất cùng có lợi.
 • Một số dịch vụ nhận ký gửi nhà đất tại Yên Bái còn hỗ trợ bên bán/cho thuê và bên mua/thuê về thủ tục, giấy tờ pháp lý để giao dịch diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn. Điều này đặc biệt cần thiết với những người không rành hay có kinh nghiệm giao dịch bất động sản tại Yên Bái.

Mẫu hợp đồng ký gửi nhà đất tại Yên Bái

Mẫu hợp đồng này đồng thời là mẫu hợp đồng môi giới, ký gửi nhà đất tại Yên Bái, bạn có thể thay thế nội dung bán thành cho thuê hoặc thêm một số điều khoản bổ sung vào hợp đồng.

Tải về mẫu hợp đồng ký gửi, môi giới nhà đất mới nhất
Hoặc bạn có thể tải nhanh về máy tại đây 👉 TẢI VỀ MẪU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI, KÝ GỬI NHÀ ĐẤT TẠI Yên Bái: FILE PDF | hoặc FILE DOCX | hoặc FILE .DOC

 
——————- ——————- ——————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI

(Số……/2020/HĐKG – V/v ký gửi nhà – đất)

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….  tại ………….………..…………………………….
Chúng tôi gồm:

 1. Bên nhận ký gửi (sau đây gọi tắt là bên A)

Đơn vị / công ty………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: …………………………
Số điện thoại: …………………………
Đại diện: ………………………………………………. Chức vụ: …………………………

 1. Bên ký gửi (sau đây gọi tắt là bên B)

Ông/bà: ……………………………………………………………………………
Sinh năm:…………………………………………………………………………
CMND/PP:………………….Cấp ngày: ……/……/………… Tại:………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Hai bên thỏa thuận giao dịch ký gửi nhà đất theo các Điều khoản cam kết sau đây:
Điều 1:  Thông tin sản phẩm ký gửi
1.1. Bên B đồng ý giao cho Bên A thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán bất động sản do Bên B là chủ sở hữu.
1.2. Đặc điểm của BĐS và giấy tờ pháp lý về BĐS là đối tượng của dịch vụ này được mô tả như sau:

 • Loại Bất động sản: ……………………………………………………………………….
 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….
 • Diện tích khuôn viên đất ………………………………………….……………………..
 • Diện tích đất xây dựng:…………………………………………………………………..
 • Diện tích sử dụng: ……………………………………………………………………….
 • Cấu trúc: …………………………………………………………..………………………
 • Tiện nghi: ..………………………………………………………………………………..
 • Yếu tố khác: ..…………………………………………………………………………….

Điều 2: Tổng giá trị ký gửi
Bên B đồng ý tổng giá ký gửi sau cùng của bất động sản trên là: ………………..……….
(Bằng chữ: …..…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………)
Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu các bên xét thấy cần điều chỉnh giá bán, hai Bên phải thỏa thuận bằng văn bản.
Điều 3: Phí  dịch vụ và phương thức thanh toán

 • Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền phí môi giới độc quyền là ……….% trên giá bán ký gửi với số tiền là: ……….………………………

(Bằng chữ: ………………………………………………..……………………………….. đồng)
Số tiền dịch vụ này không bao gồm các chi phí liên quan khác phát sinh ngoài dịch vụ môi giới tư vấn mua/bán tài sản mà bên A thực hiện.

 • Số tiền chênh lệch so với giá ký gửi nêu trên, bên A được hưởng 100%.
 • Phí môi giới và số tiền chênh lệch được Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt trong vòng 24h kể từ thời điểm bên B nhận đủ tiền từ khách hàng của bên A.

Trong trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà chịu mất cọc thì bên B thanh toán cho bên A phí môi giới trong vòng 24h kể từ thời điểm được xác định là khách hàng chấp nhận mất cọc.
Điều 4: Thời gian thực hiện dịch vụ

 • Từ ngày …. tháng …. năm …..    đến ngày …. tháng …. năm  …..
 • Hết thời hạn này hai bên có thể thỏa thuận thêm và được ký kết bằng một phụ lục hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên:
5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

 1. a) Quyền:

– Bên A được nhận cọc, chuyển nhượng bất động sản nêu trên.
– Yêu cầu Bên B cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản.
– Hưởng hoa hồng, thù lao môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng ký gửi đã ký với Bên B.
– Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết.
– Được nhận đúng, đủ, và kịp thời chi phí môi giới như đã cam kết ở Điều 4.
– Thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện công việc môi giới mua – bán bất động sản trong phạm vi hợp đồng ký gửi bất động sản nêu trên với Bên B nhưng phải chịu trách nhiệm trước Bên B về kết quả môi giới.

 1. b) Nghĩa vụ:

– Thực hiện công việc trong hợp đồng này theo đúng thỏa thuận cũng như quy định của pháp luật;
– Thường xuyên báo cho bên B biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với bên B để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;
– Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc mà mình thực hiện.
5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

 1. a) Quyền:

– Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho bên A ngoài các khoản phí đã nêu ở Điều 3 của hợp đồng này.
– Nhận đúng, đủ và kịp thời số tiền đã thỏa thuận ở Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.
– Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;
– Được nhận thông tin kịp thời về tình trạng giao dịch với khách hàng của bên A

 1. b) Nghĩa vụ:

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho bên A những giấy tờ liên quan.
– Hợp tác với bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này.
– Trường hợp bên B không còn nhu cầu ký gửi cho bên A hoặc thay đổi giá bản, phải thông báo cho bên A bằng tin nhắn văn bản hoặc email.
– Ký hợp đồng mua/bán bất động sản nêu trên với khách hàng do bên A giới thiệu.
– Chịu tất cả các chi phí đã thỏa thuận ở Điều 3 của hợp đồng này
– Thanh toán phí môi giới cho bên A theo Điều 3 của hợp đồng.
Điều 6:  Vi phạm hợp đồng
6.1.  Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho bên A theo thỏa thuận tại Điều 3 và điều 5 của Hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất 2,5%/tháng.
6.2.  Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với 1% giá trị ký gửi.
6.3.  Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong Hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với 1% giá trị ký gửi của Hợp đồng này.
Điều 7: Điều khoản chung
Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án tại Yên Bái.
  Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.
 
            BÊN A                                                                                    BÊN B
   (bên nhận ký gửi)                                                                         (bên ký gửi)
 
 
——————- ——————- ——————-

Ký gửi nhà đất ở đâu uy tín tại Yên Bái

Hãy liên hệ ngay với TOPNHA Yên Bái để được hướng dẫn trình tự cụ thể việc ký gửi nhà đất tại Yên Bái của bạn. Chúng tôi – TOPNHA Yên Bái với kinh nghiệm lâu năm trong vai trò trung gian mua/cho thuê – bán/thuê tại Yên Bái đã giúp kết nối thành công rất nhiều thương vụ bất động sản. Chúng tôi cam kết:

 • Luôn bảo mật thông tin khách hàng khi ký gửi & môi giới nhà đất tại Yên Bái
 • Đảm bảo giới hạn giá mua bán cho thuê bất động sản không sai lệch so với thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ ký gửi nhà đất tại Yên Bái.
 • Dịch vụ mua bán ký gửi nhà đất Yên Bái bao giờ cũng được công khai và đảm bảo về quy trình thực hiện hiện nên rõ ràng và đảm bảo hợp pháp cho các bên khi giao kết hợp đồng.
 • Giúp bạn tiết kiệm nhất thời gian và chi phí khi ký kết hợp đồng ký gửi, môi giới nhà đất tại Yên Bái với chúng tôi – TopB Yên Bái.
Liên hệ
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi 👉 TẠI ĐÂY | hoặc 👉 TẠI ĐÂY để ký gửi hoặc tìm dịch vụ môi giới nhà đất uy tín tại Yên Bái nhé.

Những câu hỏi liên quan đến Ký gửi & Môi giới nhà đất tại Yên Bái

Load More

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây